حديث درباب تعلیم وتربیت

                مردم راباغیرزبان [ بارفتارتان ] دعوت کنید تاازشماتلاش وراستی وتقواراببینند. **امام صادق(ع) ** بحارالانوار ، جلد67، صفحه 309                         اگر پدران سبب زندگی هستند پس آموزگاران حکمت و دین، سبب خوبی و زیبایی زندگی می باشند.**حضرت علی(ع)** شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ،جلد20 ،صفحه 261                    من برای تعلیم و آموزش فرستاده شده ام.  **پیامبراکرم(ص) **آثارالصادقین ، جلد13، صفحه 408                   برای معلم خیر، جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر ریز و درشتی که در زمین و آسمان خداوند است استغفار می کنند.  ** امام باقر(ع) **ثواب الاعمال، صفحه11